XXIV. OBLASTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA KNÍRAČŮ

Areál kynologického cvičiště Praha - Braník
8.5.2024

  Hlavní stránka   |   Propozice všech akcí   |   Přihláška na bonitaci / vyšetření očí   |   Statistika přihlášených  

 

 

CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

všech velikostních a barevných rázů kníračů

se zadáváním titulů ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V,

CAJC, CAC, ISPU certifikát, Vítěz celostátní speciální výstavy, BOB , BOS

 

Datum konání - neděle 29. 9. 2019

 

 

Místo konání –    PESOPARK  Praha – Uhříněves

Podlesek 2, 104 00 Praha 10 – Uhřiněves         

GPS: 50.0474289N, 14.5917392E

Cesta k výstavišti bude značena z ulic K Vilkám a Bečovská.

http://www.pesopark.cz/

 

 

Uzávěrka přihlášek:  29.8.2019

 

 

 

Přihlášky ON-LINE:     https://podbrdska-pobocka.webnode.cz/celostatni-vystava-2019/                                             

Systém bude přijetí přihlášky potvrzovat na vámi zadaný email!

Bez této zprávy nelze považovat přihlášku za automaticky přijatou.

 

 

Delegovaní rozhodčí:            ROSARIO MAGARIÑO PEREZ  Španělsko

ANTONIO HERNANDO SANCHEZ  Španělsko

                                               (změna vyhrazena!)

 

 

 

Program:                                                  Rozdělení tříd:

                                                                  štěňat                   4 –  6 měsíců

8:00 - 9:00        přejímka psů                    dorostu                 6 –  9 měsíců

9.00                   zahájení výstavy              mladých               9 –   18 měsíců

9.15  –  12.00    posuzování                      mezitřída              15 – 24 měsíců

12.00 –  13.00   finálové soutěže               otevřená               od 15  měsíců

13.30                 ukončení výstavy             pracovní               od 15  měsíců

11.00                   zahájení posuzování       vítězů                   od 15  měsíců

                           Bonitace (MK+SK+VK)     čestná                  od 15  měsíců

                                                                  veteránů               od 8 let

 

 

Podmínky pro zařazení do tříd:

 

Mezitřída                      - pro jedince ve věku 15 – 24 měsíců, bez ohledu na získané zkoušky a tituly

Třída otevřená             - pro jedince od 15 měsíců věku bez ohledu na získané tituly a  zkoušky

Třída pracovní              - pro jedince od 15 měsíců věku se získanou zkouškou z výkonu, doložit kopií certifikátu

Třída vítězů                  - pro jedince od 15 měsíců, kteří mají některý z titulů: Klubový vítěz,Národní vítěz, Vítěz celostátní speciální výstavy, Mezinárodní šampion, Národní šampion, Klubový šampion, Evropský vítěz, Světový vítěz. Tituly musí být získány v členských státech připojených k FCI. Doložit kopií získaných titulů

Třída čestná                 - pro jedince od 15 měsíců se získanými tituly - viz třída vítězů

                                         bez nároku na získání zadávaných titulů

                                        

Tituly:

ČKŠ – J, ČKŠ – V – čekatelství titulů Klubový Junior a Veterán šampion.
ČKŠ, res.ČKŠ – čekatelství titulu Klubový šampion 

CAJC – čekatelství titulu Český junioršampion

CAC, res.CAC – čekatelství titulu Český šampion

ISPU certifikát – čekatelství titulu ISPU klubový vítěz

Vítěz celostátní speciální výstavy

BOB – Vítěz plemene
BOJ – Nejlepší mladý plemene
BOV – Nejlepší veterán plemene
BOS – Nejlepší z opačného pohlaví

 

Udělování titulů se řídí výstavním řádem ČMKU. Všechny tituly je možné zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců v jednotlivých třídách, pokud kvalita kandidáta odpovídá požadavkům na zadání titulu. O udělení titulu rozhodují rozhodčí a jejich udělení není nárokové. Pro získání titulů Šampion, Šampion Junior a Veterán KCHK platí ustanovení KCHK.

 

Finálové soutěže:

Soutěž dítě a pes (do 12 let)

Nejkrásnější  pár psů

Nejkrásnější chovatelská skupina

Nejkrásnější jedinec z třídy čestné

Nejkrásnější štěně

Nejkrásnější dorost

Nejkrásnější mladý pes

Nejkrásnější mladá fena

Nejkrásnější veterán

Nejkrásnější malý knírač

Nejkrásnější střední knírač

Nejkrásnější velký knírač

NEJKRÁSNĚJŠÍ KNÍRAČ VÝSTAVY

 

 

Všeobecná ustanovení

Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den před konáním výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Nesprávné zařazení do třídy je vystavovatel povinen reklamovat ve výstavní kanceláři ihned po příchodu na výstavu. Pokud nebudou přiloženy příslušné kopie dokladů o získání požadovaných titulů nebo o zkoušce z výkonu, bude jedinec zařazen do třídy otevřené. Vystavovaní jedinci mohou být individuálně zařazeni pouze do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je  rozhodující věk psa v den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní a šampionů přiložte k přihlášce fotokopii „ certifikátu „ o získané zkoušce, eventuelně potvrzení o získaném titulu (šampionátu).

 

 

Podmínky pro vystavování

Přihláškou se vystavovatel zavazuje k dodržování těchto propozic, platného výstavního řádu ČMKU a pokynů výstavního výboru. Současně s přihláškou je nutné zaslat kopii průkazu původu, eventuálně certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu.

Psi, kterým nelze prohlédnout zuby nebudou posouzeni a ztrácejí nárok na vrácení výstavního poplatku. Pořadatel neručí za případné škody vystavovatele nebo úhyn psa. Je zakázáno volné pobíhání psů po výstavišti a prodej štěňat.

Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem. Vystavovatel, který opustí výstavu před ukončením finálových soutěží ztrácí nárok na věcnou cenu za získané ocenění.

V případě, že by se výstava nekonala z veterinárních příčin nebo jiných objektivních důvodů, budou vystavovatelé včas upozorněni a výstavní poplatky budou použity ke krytí vzniklých nákladů.

Změny exterieru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti psa a základní úprava spojená s vyvazování psů na stolech jsou zakázány.

Na výstavě bude prováděno testování srsti na přítomnost barviva. Odmítnutí odebrání vzorku srsti nebo pozitivní nález, mají za následek diskvalifikaci psa. Podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí s odebráním vzorku srsti.

Vystavovatel souhlasí podpisem přihlášky se zveřejněním své adresy v katalogu.

 

Z výstavy jsou vyloučeni:

psi dle článku 12 Výstavního řádu ČMKU, a to zejména:

- psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny ve druhé polovině březosti, feny kojící a

  háravé, kryptorchidi

- psi v majetku osob, jimž bylo odňato právo vystavovat

- psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem a psům

- psi, na nichž byl proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění exterierové vady či 

  nedostatku

- psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona na ochranu zvířat č.246/1992 sb., a novely – zákona č.77/2004 sb. Kupírovaní jedinci nebudou na výstavu vpuštěni.

 

Protest

Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro nedodržení výstavního řádu a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za prvního psa pouze v průběhu výstavy.

Nebude – li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele. Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný.

 

Doklady nezbytné pro účast psa na výstavě

-    průkaz původu psa

-    očkovací průkaz nebo veterinární pas

            - členský průkaz KCHK s platnou známkou na rok 2019

 

Veterinární podmínky

-          psi musí být klinicky zdraví

-          psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter.zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata.

-          Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003

-          Psi musí mít platné veterinární osvědčení o očkování proti vzteklině

 

MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová BUDE V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO POČTU ZÁJEMCU NA VÝSTAVĚ PROVÁDĚT VYŠETŘENÍ OČÍ NA DOV! Svůj zájem o provedení tohoto vyšetření vyjádřete na přihlášce. Platba bude vybírána na místě ! Certifikát bude vydán na místě!

 

 

V prostoru výstaviště bude zároveň probíhat BONITACE malých, středních a VELKÝCH kníračů a dále závod Obedience. Obě tyto akce mají samostatné propozice a přihlášky!

 

 

Výstavní poplatky pro členy KCHK

 

za prvního psa (s katalogem).........................      750,-

za každého dalšího psa..................................      500,-

třída dorostu, štěňat, mimo konkurenci...........     250,-

veteráni........................................................       250,-

soutěže.........................................................      200,-         

 

!!! Nečlenové KCHK platí dvojnásobek uvedených částek !!!

 

 

Výstavní poplatky POUZE pro členy Podbrdské pobočky

 

za prvního psa (s katalogem).........................      500,-

za každého dalšího psa..................................      400,-

třída dorostu, štěňat, mimo konkurenci...........     200,-

veteráni........................................................200,-

soutěže.........................................................      100,-         

                  

 

                                                                          

Inzerce v katalogu:   Jedna strana formátu A5…250,-       

Půl strany formátu A5   150,-

Pro členy Podbrdské pob. 1 strana A5 ZDARMA

 

 

Přihlášky ON-LINE:   https://podbrdska-pobocka.webnode.cz/celostatni-vystava-2019/                                             

Pokud nemůžete provést přihlášení elektronicky, zašlete čitelně vyplněné přihlášky s požadovanými kopiemi a s nalepenou kopií dokladu o zaplacení na kontaktní adresu nebo email: Petra Rohlenová,  Všenorská 60, 252 02 Jíloviště

                                                  Tel: 775 340 141, e-mail: vystavapesopark@seznam.cz

Přihlášky budou potvrzovány!

                                    

 

Poplatky bankovním převodem nebo složenkou typu „A“ na účet: Podbrdská pobočka, Strážovská 66, 153 00 Praha 5, číslo účtu: 1020305711/6100, variabilní s. – vaše telefonní číslo, konstantní s. - 299